Nasr Hamid Abu-Zayd Sebuah Historia Biografi

16 DESEMBER 1993 adalah hari paling kelabu dalam kehidupan Abu-Zayd. Kepahitan itu bermula dari suatu forum bahagia di Universitas kairo untuk mempertimbangkan pengangkatan Abu Zayd sebagai profesor (al-ustadz). Untuk keperluan itu, ia memberikan beberapa makalahnya yang telah diterbitkan beberapa jurnal, dan 2 buku, Al-Imam as-syafi’i wa Ta’sis al-Aidulujiyat al-Wasathiyah, Imam Syafii, kemodernan dan Eklektisisme Arabisme dan Naqd al-Khithab ad-Din. … Lanjutkan membaca Nasr Hamid Abu-Zayd Sebuah Historia Biografi